o
o
o
o
 
妙見大麻
 
社運隆昌紙札
 
商売繁昌木札
 
八方除木札
 
 
 
     
o
 
o
 
o
     
家内安全紙札
 
縁起御門札
 
御朱印帳
     
               
               
 
 
 
 
 
 
幸守
 
金運隆昌御守
 
厄除守
 
勝守
 
 
 
 
 
 
 
 
学業成就守
 
交通安全御守
 
安産御守
 
病気平癒御守
 
 
 
 
 
 
 
 
御守
(天之御中主神社)
 
八方除御守
 
交通安全・身体健全守
 
交通安全御守
 
 
 
 
 
 
 
交通安全御守
(キーホルダー型)
 
交通安全御守
(キーホルダー型)
 
良縁守
 
夫婦守
 
 
 
 
 
 
 
 
御守
(天之御中主神社)
 
夢叶守
 
健康御守
 
心守
 
                 
         
 
安全守
仕事昇運御守
桜花守
リラクマ守
 
 
 
 
 
 
水金鈴守
交通安全ステッカー
交通安全ちりめん守
安産御守
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

 

〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇宿6丁目7-1  天之御中主(妙見)神社 TEL099-264-0011
Copyright(C) 2006 MYOUKENJINJA ALL Rights Reserved.